arxius

pintura

This category contains 4 posts

Xerrada al Museu. Les restauracions fetes a la Col·lecció d’Art Municipal.


El proper divendres 28 de setembre a les 20 hores tindrà lloc la presentació de la feina feta per la conservació preventiva en algunes obres pertanyents a la Col·lecció d’Art Municipal. La presentació la duran a terme les restauradores Margalida Massanet i Anahí Meyer on exposaran la situació en que es trobava la col·lecció i les tasques que han hagut de fer per tal de garantir la seva conservació. Us recomanem aquesta cita a totes les persones que sentiu curiositat per la restauració ja que es donarà ben poques vegades al nostre municipi que dues professionals d’aquesta matèria exposin a la ciutadania, els seu punt de vista sobre un patrimoni de tots.

Esteu totes i tots convidats.

Entrevista a Margalida Massanet; restauradora de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà


Recentment, des de les regidoria de cultura i patrimoni de l’Ajuntament d’Artà, i amb
l’ajuda de la de turisme, s’han impulsat, tota una sèrie d’intervencions de conservació-
restauració sobre la col·lecció municipal d’art. La principal finalitat d’aquestes
actuacions és la de fer que aquesta col·lecció perduri en el temps i els artenencs puguin
disfrutar-la.

Tal i com es pot veure explicat en l’exposició temporal de la col·lecció municipal d’art,
on actualment encara estan exposades algunes de les obres de la col·lecció – aquelles
que estan en millor estat de conservació -, l’abandonament de la pinacoteca municipal al
llarg de les dècades ha causat danys irreversibles a les obres que la formen.

Durant aquest mes d’agost però, ses restauradores Margalida Massanet i Anahí Meyer,
estan posant remei a aquesta problemàtica intervenint d’urgència sobre les obres, a les
instal·lacions del Museu Regional d’Artà.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

El Museu, paral·lelament, s’encarrega de fer l’inventari, i el correcte embalatge i
emmagatzematge de les obres. Per això s’està habilitant un espai al Museu amb les
condicions ambientals adequades que servirà per a amagatzemar les obres que s’hagin de
guardar.

A continuació, na Margalida Massanet ens explica una mica més ses feines que s’estan
fent amb la col·lecció d’art de l’Ajuntament.

Museu Regional d’Artà: ¿Quin és exactament l’encàrrec que us ha fet
l’Ajuntament d’Artà?
Margalida Massanet: La primera feina que ens ha encomanat l’Ajuntament és
documentar la col·lecció d’art municipal al complet, per tal de saber exactament de
quines obres està composta. Hi ha hagut nombroses donacions al llarg dels anys, i ha
arribat a un punt en què s’ha perdut el control de fins on arriba la col·lecció.
Per altra banda, també ens han encomanat embalar i emmagatzemar en condicions
adequades aquelles obres que no vagin exposades ni a l’Ajuntament ni al Museu.
Finalment, hi ha algunes obres que requereixen intervencions de conservació-
restauració urgents per a que es conservin, i ens han demanat que també les realitzem.

MRA: I en què consisteixen exactament aquestes darreres actuacions de
conservació-restauració d’urgència que estau fent sobre les obres?

MM: Aquestes consisteixen en fixar policromia (hi ha obres de les quals es desprèn
la seva pintura); en desinsectrar les obres que tenen atacs biològics com fongs; en
consolidar els suports (hi ha suports que tenen forats o estrips, i s’estan arreglant per
donar consistència a les obres); en aplanar les obres que presenten deformacions, entre
altres; o en substituir bastidors.

MRA: Pots explicar el paper del Museu Regional d’Artà en totes aquestes tasques?
MM: El Museu ha cedit l’espai per a poder realitzar totes aquestes intervencions,
i proporciona part del material necessari per a fer-les. A la vegada, el personal del
museu ens ajuda amb la part d’inventariat de la col·lecció, i també amb l’emabalatge i
l’emmagatzematge de les obres. Per aquesta darrera feina, s’està habilitant una sala que
esperem que tingui les condicions de temperatura i humitat que requereix la col·lecció
per a que es conservi per un temps indefinit.

A part d’aquestes feines, crec que el paper més important que té el Museu envers
aquesta col·lecció és el d’estar mostrant-la i donant-la a conèixer als artenencs i al
públic en general, cosa que mai abans s’havia fet.

MRA: En quin punt quedaran les obres de la col·lecció d’art després d’aquestes
intervencions, i quina creus que hauria de ser sa línia a seguir per sa gestió
d’aquesta col·lecció?

MM: Les feines que s’estan fent actualment amb la col·lecció són només la primera
passa per a conservar-les. Un cop aquestes intervencions d’urgència s’hagin fet, les
obres quedaran estabilitzades, però s’haurà de seguir fent un manteniment periòdic
d’aquestes perquè no tornin caure en l’abandonament. Si es vol mirar una mica més
lluny, el que caldria fer un cop acabades les intervencions actuals, és anar restaurant
les obres de manera íntegra (netejar-les a fons, emmarcar-les adequadament, etc.) per
a que a la llarga l’Ajuntament pugui arribar a tenir una col·lecció d’art referent per a la
història de l’art d’Artà i de Mallorca, i que es pugui anar exposant en diferents museus a
mode d’exposició itinerant.

MRA: Bé idò, te donam ses gràcies per explicar-nos aquestes feines que estau fent amb
la col·lecció municipal d’art d’Artà, i esperam poder veure més obres exposades aviat.

MM: Així ho esperam. Gràcies a voltros.

Jornada de portes obertes al Museu i a Ses Païsses dia 8 i 9 de setembre


Aquest dissabte dia 8 i i el diumenge dia 9, us oferim unes jornades de portes obertes obertes durant les quals podreu visitar de forma gratuïta, tan les exposicions del Museu Regional d’Artà, com el Poblat Talaiòtic de Ses Païsses.

Al Museu tindreu ocasió de visitar l’exposició “La darrera comunitat de la prehistòria Balear“, a traves de la qual podreu conèixer l’apassionant període de la Cultura Postalaïòtica, durant la qual els indígenes Mallorquins entren en estrets contactes amb altres cultures com és ara la Fenícia, i veureu contextualitzats i explicats molts dels més valuosos objectes de la col·lecció arqueològica del Museu. Aquesta exposició ha estat comissariada per la historiadora artanenca Irene Cabrer.

Exposició “La darrera comunitat prehistòrica de Balears”

També podreu gaudir dels darrers dies de l’exposició que mostra les obres de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà, que a hores d’ara són restaurades  per les expertes Joana Massanet i Anahí Meyer.

Col·lecció Municipal d’Art d’Artà.

A ses Païsses podreu visitar el poblat just acabat de restaurar per part de l’equip de l’arqueòleg Jordi Hernàndez, i també les zones excavades per l’equip del professor Aramburu a les darreres campanyes.

Corredor Entrada Ses Païsses

Corredor d’entrada de la porta sudest del Poblat Talaiòtic de Ses Païsses.

Vos esperam a tots i totes!!

Iniciada la restauració de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà


L’Ajuntament d’Artà ha impulsat les primeres mesures per garantir la conservació a llarg termini de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà, part de la qual és objecte d’exposició al nostre Museu Regional d’Artà.

La col·lecció Municipal d’Art d’Artà, està exposada actualment al Museu Regional d’Artà

Durant el mes d’agost les restauradores Margalida Massanet i Anahí Meyer han dut a terme la neteja superficial de les obres per eliminar restes, han fitxat la policromia, han substituït bastidors en mal estat i corregit deformacions.

Un cop realitzades aquestes intervencions d’urgència les obres quedaran estabilitzades però se n’haurà de fer un seguiment periòdic per tal que no tornin a degradar-se

Durant gairebé un mes na Margalida Massanet i na Anahí Meyer han portat a terme les actuacions de restauració de la col·lecció d’art pictòric de l’Ajuntament d’Artà. Les tasques s’han desenvolupat al Museu Regional d’Artà. Ara, es troben en la darrera fase de l’actuació, per tant, si algú vol veure en que consisteixen les actuacions de conservació pot passar pel Museu, de 10 a 18 hores de dimarts a divendres i els caps de setmana de 10 a 14.

Twitter Updates

%d bloggers like this: