arxius

Exposició

This category contains 5 posts

Entrevista a Margalida Massanet; restauradora de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà


Recentment, des de les regidoria de cultura i patrimoni de l’Ajuntament d’Artà, i amb
l’ajuda de la de turisme, s’han impulsat, tota una sèrie d’intervencions de conservació-
restauració sobre la col·lecció municipal d’art. La principal finalitat d’aquestes
actuacions és la de fer que aquesta col·lecció perduri en el temps i els artenencs puguin
disfrutar-la.

Tal i com es pot veure explicat en l’exposició temporal de la col·lecció municipal d’art,
on actualment encara estan exposades algunes de les obres de la col·lecció – aquelles
que estan en millor estat de conservació -, l’abandonament de la pinacoteca municipal al
llarg de les dècades ha causat danys irreversibles a les obres que la formen.

Durant aquest mes d’agost però, ses restauradores Margalida Massanet i Anahí Meyer,
estan posant remei a aquesta problemàtica intervenint d’urgència sobre les obres, a les
instal·lacions del Museu Regional d’Artà.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

El Museu, paral·lelament, s’encarrega de fer l’inventari, i el correcte embalatge i
emmagatzematge de les obres. Per això s’està habilitant un espai al Museu amb les
condicions ambientals adequades que servirà per a amagatzemar les obres que s’hagin de
guardar.

A continuació, na Margalida Massanet ens explica una mica més ses feines que s’estan
fent amb la col·lecció d’art de l’Ajuntament.

Museu Regional d’Artà: ¿Quin és exactament l’encàrrec que us ha fet
l’Ajuntament d’Artà?
Margalida Massanet: La primera feina que ens ha encomanat l’Ajuntament és
documentar la col·lecció d’art municipal al complet, per tal de saber exactament de
quines obres està composta. Hi ha hagut nombroses donacions al llarg dels anys, i ha
arribat a un punt en què s’ha perdut el control de fins on arriba la col·lecció.
Per altra banda, també ens han encomanat embalar i emmagatzemar en condicions
adequades aquelles obres que no vagin exposades ni a l’Ajuntament ni al Museu.
Finalment, hi ha algunes obres que requereixen intervencions de conservació-
restauració urgents per a que es conservin, i ens han demanat que també les realitzem.

MRA: I en què consisteixen exactament aquestes darreres actuacions de
conservació-restauració d’urgència que estau fent sobre les obres?

MM: Aquestes consisteixen en fixar policromia (hi ha obres de les quals es desprèn
la seva pintura); en desinsectrar les obres que tenen atacs biològics com fongs; en
consolidar els suports (hi ha suports que tenen forats o estrips, i s’estan arreglant per
donar consistència a les obres); en aplanar les obres que presenten deformacions, entre
altres; o en substituir bastidors.

MRA: Pots explicar el paper del Museu Regional d’Artà en totes aquestes tasques?
MM: El Museu ha cedit l’espai per a poder realitzar totes aquestes intervencions,
i proporciona part del material necessari per a fer-les. A la vegada, el personal del
museu ens ajuda amb la part d’inventariat de la col·lecció, i també amb l’emabalatge i
l’emmagatzematge de les obres. Per aquesta darrera feina, s’està habilitant una sala que
esperem que tingui les condicions de temperatura i humitat que requereix la col·lecció
per a que es conservi per un temps indefinit.

A part d’aquestes feines, crec que el paper més important que té el Museu envers
aquesta col·lecció és el d’estar mostrant-la i donant-la a conèixer als artenencs i al
públic en general, cosa que mai abans s’havia fet.

MRA: En quin punt quedaran les obres de la col·lecció d’art després d’aquestes
intervencions, i quina creus que hauria de ser sa línia a seguir per sa gestió
d’aquesta col·lecció?

MM: Les feines que s’estan fent actualment amb la col·lecció són només la primera
passa per a conservar-les. Un cop aquestes intervencions d’urgència s’hagin fet, les
obres quedaran estabilitzades, però s’haurà de seguir fent un manteniment periòdic
d’aquestes perquè no tornin caure en l’abandonament. Si es vol mirar una mica més
lluny, el que caldria fer un cop acabades les intervencions actuals, és anar restaurant
les obres de manera íntegra (netejar-les a fons, emmarcar-les adequadament, etc.) per
a que a la llarga l’Ajuntament pugui arribar a tenir una col·lecció d’art referent per a la
història de l’art d’Artà i de Mallorca, i que es pugui anar exposant en diferents museus a
mode d’exposició itinerant.

MRA: Bé idò, te donam ses gràcies per explicar-nos aquestes feines que estau fent amb
la col·lecció municipal d’art d’Artà, i esperam poder veure més obres exposades aviat.

MM: Així ho esperam. Gràcies a voltros.

Jornada de portes obertes al Museu i a Ses Païsses dia 8 i 9 de setembre


Aquest dissabte dia 8 i i el diumenge dia 9, us oferim unes jornades de portes obertes obertes durant les quals podreu visitar de forma gratuïta, tan les exposicions del Museu Regional d’Artà, com el Poblat Talaiòtic de Ses Païsses.

Al Museu tindreu ocasió de visitar l’exposició “La darrera comunitat de la prehistòria Balear“, a traves de la qual podreu conèixer l’apassionant període de la Cultura Postalaïòtica, durant la qual els indígenes Mallorquins entren en estrets contactes amb altres cultures com és ara la Fenícia, i veureu contextualitzats i explicats molts dels més valuosos objectes de la col·lecció arqueològica del Museu. Aquesta exposició ha estat comissariada per la historiadora artanenca Irene Cabrer.

Exposició “La darrera comunitat prehistòrica de Balears”

També podreu gaudir dels darrers dies de l’exposició que mostra les obres de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà, que a hores d’ara són restaurades  per les expertes Joana Massanet i Anahí Meyer.

Col·lecció Municipal d’Art d’Artà.

A ses Païsses podreu visitar el poblat just acabat de restaurar per part de l’equip de l’arqueòleg Jordi Hernàndez, i també les zones excavades per l’equip del professor Aramburu a les darreres campanyes.

Corredor Entrada Ses Païsses

Corredor d’entrada de la porta sudest del Poblat Talaiòtic de Ses Païsses.

Vos esperam a tots i totes!!

Iniciada la restauració de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà


L’Ajuntament d’Artà ha impulsat les primeres mesures per garantir la conservació a llarg termini de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà, part de la qual és objecte d’exposició al nostre Museu Regional d’Artà.

La col·lecció Municipal d’Art d’Artà, està exposada actualment al Museu Regional d’Artà

Durant el mes d’agost les restauradores Margalida Massanet i Anahí Meyer han dut a terme la neteja superficial de les obres per eliminar restes, han fitxat la policromia, han substituït bastidors en mal estat i corregit deformacions.

Un cop realitzades aquestes intervencions d’urgència les obres quedaran estabilitzades però se n’haurà de fer un seguiment periòdic per tal que no tornin a degradar-se

Durant gairebé un mes na Margalida Massanet i na Anahí Meyer han portat a terme les actuacions de restauració de la col·lecció d’art pictòric de l’Ajuntament d’Artà. Les tasques s’han desenvolupat al Museu Regional d’Artà. Ara, es troben en la darrera fase de l’actuació, per tant, si algú vol veure en que consisteixen les actuacions de conservació pot passar pel Museu, de 10 a 18 hores de dimarts a divendres i els caps de setmana de 10 a 14.

Visites guiades a les exposicions: La darrera comunitat de la prehistòria Balear i Llorenç Garcias i Font: científic i naturalista.


Les nostres exposicions: La darrera comunitat de la prehistòria Balear i Llorenç Garcias i Font: científic i naturalista.

Explicació de l’exposició dedicada a la cultura postalaiòtica i pensada per el gaudi dels estudiants. Es podran veure peces de la zona del llevant de Mallorca. També s’ofereix una exposició dedicada a l’apotecari i naturalista Llorenç Garcies i Font, el qual és un exemple de constància i dedicació a la tasca científica, deixant com a llegat una col·lecció científica important en els àmbits de l’ornitologia, la zoologia, la malacologia, l’entomologia i la botànica, així com també nombroses publicacions científiques.

Exposició, les darreres comunitats prehistòriques de les Balears

Exposició, La darrera comunitat de la prehistòria Balear.

Adreçat a alumnes de 2n i 3er cicle de primària i 1er i 2n cicle de secundària.

Durada: 1,5 hores.

Preu: 2 euros per alumne.

Mínim d’alumnes: 25.

Exposició sobre la Cultura Posttalaiòtica. Entrevista a la comissària, Irene Cabrer


Som llicenciada en Història per la Universitat de les Illes Balears. He fet el Postgrau en Turisme Cultural per la Universitat de Barcelona i el Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona. Vaig ser gerent de la Fundació Museu Regional d’Artà durant els anys de la seva reobertura i, fins fa poc, feia de professora de secundària, però les circumstàncies han fet que m’hagi d’espavilar i m’he fet emprenedora amb +cultura, una empresa dedicada a la gestió cultural.

Exposició sobre Cultura Posttalïòtica al Museu Regional d'Artà

L’Exposició sobre Cultura Posttalaïòtica que es va inaugurar en motiu de la reobertura del Museu regional d’artà , ha estat comissariada per Irene Cabrer González

Per què vas elegir fer una exposició sobre la cultura posttalaiòtica?

Quan el Patronat de la Fundació em va telefonar per demanar-me que renovàs l’exposició d’arqueologia, vaig pensar amb molts temes que podrien servir. Però després em vaig posar en contacte amb el Departament de Prehistòria de la UIB i em varen comentar que les peces més significatives i l’època que es podia mostrar millor al Museu era la posttalaiòtica. A més, és una etapa prou desconeguda, perquè abans els historiadors no la separaven de l’època talaiòtica, però els darrers estudis evidencien molts canvis en la societat del segle II aC, la qual cosa trobava que s’havia de conèixer.

Va ser fàcil el procés de muntatge de l’exposició?

No, gens. He de dir que, com a comissària, era la primera vegada que feia sola aquesta feina. Fins ara havia fet alguna col·laboració en altres exposicions, però sempre com a redactora dels continguts. He de dir que gestionar tot el procés no ha estat fàcil, perquè has de pensar en moltes coses i gestionar molta gent. Però si fas feina amb bons professionals, la tasca se simplifica.

 Quina importància pot tenir una exposició com aquesta en el poble d’Artà?

Jo crec que molta. Per una banda, suposa una modernització dels espais expositius del Museu i, per una altra, l’exposició està plantejada per ajudar-nos a tenir un coneixement més proper d’una època remota i clau per a la prehistòria balear. A més, serveix també per complementar la informació del poblat de ses Païsses. Tot això està a l’abast dels artanencs i artanenques que es vulguin apropar al Museu, sense oblidar els molts visitants que passen per la nostra contrada.

Què opines sobre la reobertura del Museu Regional d’Artà?

Que no es tanqui mai un espai cultural sempre és bo; per tant, em sembla beníssim. Trob que un espai com el Museu no s’hauria de tancar mai, ni s’hauria d’estudiar aquesta possibilitat. Ja ho vaig dir en la meva breu intervenció el dia de la inauguració, sé que són temps dolents, que les coses no van com voldríem, però en un moment com aquest només ens queda la cultura per poder entendre i conèixer els nostres orígens.

Per què és necessari un museu?

Per molts de motius. En primer lloc, per donar a conèixer la història, la cultura, la tradició i el medi d’Artà i de la comarca del Llevant, en el cas del Museu d’Artà. En segon lloc, per interpretar i comunicar, educar i difondre els continguts de la seva col·lecció i els projectes de recerca que s’hi pugui dur a terme. Altres motius són adquirir, documentar i conservar els seus objectes i potenciar la investigació.

El patrimoni natural i cultural són un bon producte per atreure visitants a Artà?

I és clar que sí! N’hi ha que se n’aprofiten dels esports, de les festes, i nosaltres, com a artanencs, hem d’estar orgullosos d’això que hem preservat tant de temps i que ens ha costat molts esforços. Per tant, és hora de diferenciar-nos de la resta de municipis i de defensar això que és nostre. I, si hi podem treure un rendiment i viure d’aquesta terra, molt millor. Tot i això, una de les coses que vaig aprendre quan estudiava el postgrau és que s’han d’atreure visitants que visitin el nostre municipi, però sempre s’ha d’intentar que una part d’aquest benefici retorni a aquest patrimoni que ens fa diferents, perquè, si l’esgotam, l’esforç de tot aquest temps no haurà servit de res i llavors no quedarà res per atreure visitants.

Què opines sobre el Pla turístic?

Sempre que es gestioni adequadament, em sembla molt bé. Crec que, si es combinen la cultura, el patrimoni, el turisme, el paisatge i el petit comerç artanenc per atreure més visitants, això pot ser molt positiu per al nostre poble.

Twitter Updates

%d bloggers like this: